NGHĨ SUY

NGHĨ SUY
-++-
Trời ơi xã hội có nghĩ gì
Cuộc sống bươn trải chả mấy khi
Thôi thì đời vậy buông bỏ nghĩ
Hướng tới tâm lành và nghĩ suy

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Thật là chán nản bởi sự đời.
Chả thèm suy tính chuyện giờ hơi!
Nhưng mà không ngẫm đời giời hỡi!
Thì khônh phải nghĩ hỡi giời ơi!!!

Cùng Tác Giả