NGHỆ THUẬT TRUYỀN MIỆNG

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

NGHỆ THUẬT TRUYỀN MIỆNG
————-+++++++————-

Kinh doanh bí quyết hành nghề
Vận thì như sách một bề như ai
Sách thì luôn chuẩn chẳng sai
Áp sao hợp nhẽ…đúng bài dụng tin
Nghiệp là rèn rũa tầm nhìn
Đểm là cốt lõi…vạn nghìn tin yêu
Bỏ ngay tư tưởng dở chiêu
Chèo kéo cuốn hút muôn điều hỏng thay
Khách hàng thời đại hiện nay
Tỏ tường, tinh tế, dạn dày phán soi
Dở, hay phân định rách ròi
Nghệ thuật truyền miệng…rạch ngòi chảy quanh
Làm sao tạo được nghiệp lành?
Tín làm gốc rễ, tin thành bông lau.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả