NGẪM

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

NGẪM
—++—
Mấy thời trôi nổi bôn ba
Lặng ngồi nghĩ lại rằng ta được gì!
Được là đúc kết xàng si
Bỏ đi cái gọi “đù đì” bạn thân
Tới nay chắt lọc đôi phần
Bạn thân thì ít bè phân thì nhiều..
Không phải nghĩ vậy nói liều
Mà qua lọc bỏ những điều gắn ghi.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả