NÉT BUỒN GIÓ ĐÔNG

NÉT BUỒN GIÓ ĐÔNG

—– Họa Ảnh —–

Giá rét căm căm ửng má hường

Hoa lài mái tóc dịu sắc hương

Tơ vương sầu lắng trong thương nhớ

Tận hưởng gió đông đến thấu lòng

Chờ chàng tịch lặng nét cô phong

Mòn mỏi đợi mong quạnh hiu phòng

Dậy lên tâm nhớ như thúc giục

Ngả tựa bóng theo lệ ngấn dòng

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

nét buồn gió đông

Cùng Tác Giả