NẮNG XUÂN 2

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

NẮNG XUÂN
—-+++—-
Nắng xuân tươi đẹp muôn nơi
Hoa đào nở rợp bầu trời quê hương
Cả năm bươn trải dặm trường
Cuối năm xum họp biết nhường nào vui.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả