MỘNG TƯỞNG

MỘNG TƯỞNG
——+++++——

Mộng tưởng thân là một đế vương.
Vung tay quả quyết mọi nẻo đường.
Chân bước thảm rải quan khúm núm.
Cẳng co dẫm đạp lũ tầm thường.

 

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả