Mạng Xã Hội

Mạng Xã Hội
—+++—

Tựa mạn gối ôm ly trà đá
Tay cầm điện thoại đọc tin xa
Tường tràn bài viết cứ gọi là…
Like bạn, like bè của chúng ta!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả