Lòng Niệm Phật

Tác Giả: ,
Thể Loại: PHÚ, THƠ TỰ DO

Lòng Niệm Phật
—+++—

Phật bảo rằng là vậy
Chớ để đời vẩn vây
Làm sao cho sống đẹp
Nếp sống vẫn còn đây

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả