Lời nói chẳng mất tiền mua

Lời nói chẳng mất tiền mua
—–++++—–

Ngọt môi lời đẹp sao không muốn

Đắng giọng làm chi… chỉ thêm buồn

Neeys đời hoa mỹ thỏa lòng tuôn…

Phấ đi u ám… mọi nẻo nguồn…

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

Cùng Tác Giả