“LIỄU ĐÊM”

“LIỄU ĐÊM”
—+++—

Bước bước, chênh chênh, chà gõ nhịp
Bóng liễu đèn khuya mắt dõi tìm
Đợi đợi, chờ chờ trong quạnh vắng
Rẹt bô khuất dáng vút lịm tim.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả