LẼ ĐỜI

LẼ ĐỜI
—++—

Cưỡng cầu làm chi được những gì
Cuộc sống đơn thuần chả mấy khi
Phú quý công danh là tự đến
Cố mà gò ép để làm chi
Quãng đời dưới trăm chẳng mấy tý
Hưởng vui trọn vẹn mới lạ kỳ
Thuận tâm mà sống cho hợp nhẽ
Đừng để cảm giác hại tâm suy

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả