LẬP TRƯỜNG

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

LẬP TRƯỜNG
—–+++—–
Lòng thẳng chớ nghĩ thiệt hơn
Người đời phán định giận hờn làm chi
Hiện tại cuộc sống có gì?
Cũng là sương máu không phi pháp đời
Tâm định, lòng sáng ai ơi
Hướng tới lẽ đẹp để đời về sau
Miệng đời tỏ nét sắc màu
Không bằng vững bước và trau chí lành

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả