LẠC LỐI

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

LẠC LỐI
—++—

Nghệp duyên bảy nổi ba chìm
Long đong lận đận biết tìm đường mô?
Sóng đời sao cứ nhấp nhô
Lòng ta khô héo cơ đồ dở dang
Bao giờ mới được sẵn sàng
Sự nghiệp vững chắc vẻ vang công thành
Trí trai thổn thức mong manh
Thật là ủy mị khó dành phát dương
Phải chăng ta đã lạc đường?
Lối nào là đúng tỏ tường sáng soi?

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

lạc lối,Long đong lận đận

Cùng Tác Giả