KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI

KỶ NIỆM NGÀY CƯỚI
— (18/11/2007) —

Nghiếc nghiếc nghênh nghênh má ửng hường
Dõi dõi theo theo thấy mà thương
Bóng hồng nhẹ lướt sao yêu thế
Để chàng say đắm đến lạ thường
Yêu sao khó tả muôn ngàn trượng
Nhiều Năm bên cạnh rõ tận tường
Sẻ chia vun đắp cho cuộc sống
Keo sơn gắn bó muôn dặm đường

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

kỷ niệm ngày cưới,ngày cưới 18/11,ngày cưới mạnh hảo

kỷ niệm ngày cưới,ngày cưới 18/11,ngày cưới mạnh hảo

Cùng Tác Giả