KIẾP NGƯỜI

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

KIẾP NGƯỜI
—–+++—–

Đời người dài ngắn ra sao?
Chúng ta chỉ biết có bao thăng trầm.
Lòng người hướng tới chữ tâm
Tuy rằng khổ ải..không lầm lối đi.
Tu đời bao kiếp sân si
Thân là xác thịt kiếp thì tu tâm.
Cuộc đời ai cũng sai lầm
Nhưng mà giác ngộ phật tâm giác lành.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

kiếp người,hướng tới chữ tâm

Cùng Tác Giả