KỊCH ĐỜI

KỊCH ĐỜI
—+++—

Đắng lòng, ngọt giọng, tâm chua xót
Miệng cười cay đắng vẻ ví von
Bởi đời là vậy ta cứ diễn
Vở kịch sẽ vui kết thúc ròn

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

 

Cùng Tác Giả