HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG
———++++++———

Lầm than bão lũ miền trung
Nơi nơi ngập trắng muôn trùng khó khăn
Gồng mình khốn khó nhọc nhằn
Nước hiền …hung tợn “đất cằn” chơi vơi
Cứu khổ cứu nạn người ơi!
Chung tay góp sức những nơi lụt lầy
Lạc hồng dòng máu còn đây
Khúc đau …khúc xót hận bầy thiên tai.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh
miền trung lũ lụt,hướng về miền trung