HOÀI NIỆM

HOÀI NIỆM
—+++—

Ghét ghét, thương thương, cũng nhớ hoài
Sớm sớm, trưa trưa, vẫn bóng ai
Trong lòng hoài niệm đang sôi chảy
Nửa ghét, nửa thương, mãi mãi dài

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

 

 

Cùng Tác Giả