HẪNG LÒNG

HẪNG LÒNG
—+++—

Vẫn mãi ấn hình… một dáng ai
Lần đầu gặp mặt như mãi mãi
Đường mật vài câu ôi… thương nhớ!
Một bóng hình thôi mãi bóng lài…

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả