GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA

GIÓ LẠNH ĐẦU MÙA

Gió mùa réo rắt qua khe cửa
Lạnh trời gió bấc trong lòng chạnh.
Thương vợ tảo tần trong tiếng gió.
Ngoài đường tiếng rít thật là thương.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả