GIÁC QUAN

GIÁC QUAN
—-+++—-
Đọc tâm lẽ vận lòng… suy diễn
Bởi rằng cuộc sống vẫn ngang hiên
Đối diện vài câu ta sẽ hiểu
Ẩn sâu nội hàm nó hiển nhiên
Thời gian minh chứng từ suy diễn
Đúng sai, chi rứa…vẫn tuỳ duyên
Tâm não cạnh tranh cùng… như tưởng
Phải trái hay không sử …rành khuyên
—————————————————
“Giác quan của chúng ta chỉ là suy đoán. Vì vậy chỉ có thời gian mới minh chứng cho chúng ta thấy…giác quan ý là đúng hay là sai”
Vì vậy mọi chuyện hãy để thời gian trả lời…

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả