GIA TRƯỞNG

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

GIA TRƯỞNG
——+++——

Đàn bà một mạng một đời
Đàn ông cũng vậy chẳng hời hơn ai
Biết thế cho đáng làm trai
Gia trưởng chỉ có làm “mai một tình”.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả