DUYÊN PHẬN

DUYÊN PHẬN
—–+++++—–

Đài trang mộng cát phồn như tưởng
Giải lụa tơ hồng hướng bốn phương
Phận gái má hồng như bài úp
Duyên thì nở rộ vẫn lẽ thường
Khổ vui đâu mà như mơ tưởng
Kiếp phận gửi thân gánh dặm trường
Liễu yếu đào tơ không suy tính
Ngả tựa nam nhi hướng dặm đường.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả