ĐÚNG và SAI

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Cái đúng và cái sai cũng chỉ ví như hai bông lau mà thôi. Trăng mãi tỏ tức là tâm ta mãi sáng.

ĐÚNG & SAI
—-+++—-
Sống đời chớ vẽ đúng sai
Đúng thì đẹp dạ có ai tán đồng?
Sai bị bóc mẽ đánh đồng!
Đúng sai đi nữa… cứ trông bởi lòng.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả