ĐỒNG CẢM

Tác Giả: ,
Thể Loại: PHÚ

ĐỒNG CẢM

Thơ hay đâu chỉ văn hoa chữ.
Thấu Hiểu tâm tình nghĩa mới thông.
Đâu chỉ viết dài hay ngắn chữ.
Thấy lòng đồng cảm hiểu tâm tư

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

đồng cảm

Cùng Tác Giả