ĐỜI…!!!!

ĐỜI…!!!!
—+++—

Khổ đau trong đời ai tránh khỏi
Dòng đời khốn khó phải xét soi
Ba chìm bảy nổi ta phải ngấu
Chín sắc tâm tư hiểu thấu tình.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

 

Cùng Tác Giả