ĐỘC BƯỚC

Độc Bước
—-+++—-

Tấp nập người qua chốn đô thành
Nơi đây rẻo bước sẩm tà nhanh
Bóng xế bao quanh mỗi bước lòng
Le lói trong tim chí lớn rành.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả