ĐẠI GIA và LÃO ĂN MÀY

ĐẠI GIA & Lão ĂN MÀY
( Hài )
—–+++++—–
Trên tay tờ bạc trăm đô
Đại gia bên nách cô bồ xinh xinh
Bỗng dưng phanh kít giật mình
Dạo nhanh bước xuống tận tình hỏi han
Hỏi rằng sao lão cơ hàn?
Ăn xin đói khổ tôi ban tiền này!
Thường ngày lão có bia say?
Xin ăn còn khó sao say vậy trời
Chắc là lão biết ăn chơi?
Cơm tôi chẳng có lả lơi sao đành
Vậy thì ông hãy theo nhanh!
Về ở cùng vợ ngọt lành nhà tôi
Ông lão bỗng hỏi một hồi
Sao ngài có thể gắn tôi… vợ ngài?
Đại gia mới thốt trở lòng
Vợ tôi chỉ thích đàn ông ngoan hiền
Ông lão xuống giọng than phiền
Ngày xưa tôi cũng lắm tiền trên tay
Xong rồi cho đến một ngày
Chỉ vì thác loạn mà nay thế này

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Bài học rút ra từ câu chuyện:
Phải biết phấn đấu: Người đàn ông không chịu cố gắng, đam mê tửu sắc thì sớm muộn sẽ như ông lão ăn xin, một xu dính túi cũng không có.

Cùng Tác Giả