Cung hoạ ngự chế động chương 恭和御制洞章

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

恭和御制洞章

庭舞胎禽雲掩關,
露華嚥罷覺清寬。
碧桃華下渾無事,
時倩東風掃石壇。

Cung hoạ ngự chế động chương
Đình vũ thai cầm vân yểm quan,
Lộ hoa yến bãi giác thanh khoan.
Bích đào hoa hạ hồn vô sự,
Thời thiến đông phong tảo thạch đàn.

 

Dịch nghĩa
Hạc múa ở sân, mây che ngoài cửa,
Nuốt hoa sương rồi cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng.
Dưới hoa bích đào lòng thanh thản,
Thỉnh thoảng mượn ngọn gió đông quét trên đàn đá.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

Cùng Tác Giả