LINH SƠN TẠP HỨNG

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

靈 山 雜 興

萬 疊 青 山 簇 畫 屏,
斜 陽 淡 抹 半 溪 明。
翠 蘿 徑 裏 無 人 到,
山 鵲 啼 煙 時 一 聲。

DỊCH ÂM:
Vạn điệp thanh sơn thốc họa bình,
Tà dương đạm mạt bán khê minh.
Thúy la kính lý vô nhân đáo,
Sơn thước đề yên thời nhất thanh.

DỊCH NGHĨA:
“Tạp hứng ở Linh Sơn”. Muôn lớp núi xanh tụ
lại như bức bình phong vẽ. Bóng chiều nhạt rọi
tới sáng nửa lòng khe. Trong lối cỏ biếc,
không người đến. Thỉnh thoảng một tiếng chim
thước kêu trong khói mù.

DỊCH THƠ:

TẠP HỨNG Ở LINH SƠN
Núi xanh giăng lớp tựa bình phong
Chiều nhạt in hình dưới suối trong
Cỏ biếc, lối mòn đâu bóng khách,
Vẳng chim thước gọi, khói mông lung.

Chu Văn An 朱文安

Cùng Tác Giả