THANH LƯƠNG GIANG

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

清 涼 江
山 腰 一 抹 夕 陽 橫,
兩 兩 漁 舟 畔 岸 行。
獨 立 清 涼 江 上 望,
寒 風 颯 颯 嫩 潮 生。

DỊCH ÂM:
Sơn yêu nhất mạt tịch dương hoành,
Lưỡng lưỡng ngư chu bạn ngạn hành.
Độc lập Thanh Lương giang thượng vọng,
Hàn phong táp táp nộn triều sinh.

DỊCH NGHĨA:
“Sông Thanh Lương”. Một vệt bóng chiều vắt
ngang sườn núi. Dọc theo bờ sông, thuyền
câu đi từng đôi một. Đứng một mình trên sông
Thanh Lương ngắm cảnh. Gió lạnh vi vút,
nước triều dâng lên.

DỊCH THƠ:

SÔNG THANH LƯƠNG
Sườn non giải nắng xế giăng ngang,
Từng cặp thuyền xuôi mái nhẹ nhàng.
Trên bến Thanh Lương người một bóng,
Ngắm triều dâng sóng, gió thênh thang

Chu Văn An 朱文安,

Cùng Tác Giả