XUÂN ĐÁN

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

春 旦
寂 寞 山 家 鎮 日 閒,
竹 扉 斜 擁 護 輕 寒。
碧 迷 草 色 天 如 醉,
紅 濕 花 梢 露 未 乾。
身 與 孤 雲 長 戀 岫,
心 同 古 井 不 生 瀾。
柏 薰 半 冷 茶 煙 歇,
溪 鳥 一 聲 春 夢 殘。

DỊCH ÂM:
Tịch mịch sơn gia trấn nhật nhàn.
Trúc phi tà ủng hộ khinh hàn
Bích mê thảo sắc thiên như túy,
Hồng thấp hoa sao lộ vị can.
Thân dữ cô vân trường luyến tụ,
Tâm đồng cổ tỉnh bất sinh lan.
Bách huân bán lãnh trà yên yết,
Khê điểu nhất thanh xuân mộng tàn.

DỊCH NGHĨA:
“Sáng mùa xuân”. Nhà trên núi vắng vẻ, suốt
ngày thảnh thơi. Cánh cửa phên che nghiêng
ngăn cái rét nhẹ. Màu biếc át cả sắc cỏ, trời
như say. Ánh hồng thấm nhành hoa sương
sớm chưa khô. Thân ta cùng đám mây cô đơn
mãi mãi lưu luyến hốc núi. Lòng giống như
mặt giếng cổ, chẳng hề gợn sóng. Mùi khói
thông sắp hết, khói trà đã tắt. Một tiếng chim
bên suối làm tỉnh mộng xuân.

DỊCH THƠ:

SÁNG MÙA XUÂN
Nhà trên núi vắng cảnh an nhàn
Phên cửa nghiêng che tiết lạnh sang
Cỏ biếc trời cao say chất ngất,
Hoa hồng sương sớm đượm miên man.
Thân như mây lẻ vương non thẳm
Lòng tựa giếng xưa lặng sóng vàng
Hương gỗ thông tan, trà cạn khói,
Chim bên suối hót mộng xuân tàn.

Chu Văn An 朱文安,

Cùng Tác Giả