CUNG HỌA NGỰ CHẾ ĐỘNG CHƯƠNG

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

恭 和 御 制 洞 章
庭 舞 胎 禽 雲 掩 關,
露 華 嚥 罷 覺 清 寬。
碧 桃 華 下 渾 無 事,
時 倩 東 風 掃 石 壇。

DỊCH ÂM:
Đình vũ thai cầm vân yểm quan,
Lộ hoa yến bãi giác thanh khoan.
Bích đào hoa hạ hồn vô sự,
Thời thiến đông phong tảo thạch đàn.

DỊCH NGHĨA:
“Kính họa thơ vua”. Hạc múa ở sân, mây che
ngoài cửa. Nuốt hoa sương rồi cảm thấy
khoan khoái nhẹ nhàng. Dưới hoa bích đào
lòng thanh thản. Thỉnh thoảng mượn ngọn gió
đông quét trên đàn đá.

DỊCH THƠ:

KÍNH HỌA THƠ VUA

Trước sân hạc múa, mây bên song
Nhấp cạn hoa sương, sảng khoái lòng
Ngồi dưới bích đào, hồn tự tại
Quét đàn đá mượn gió phương đông.

Chu Văn An 朱文安,

Cùng Tác Giả