Giang đình tác

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

江亭作
江亭獨立數歸舟,
風急灘前一笛秋。
斜日吟殘紅淡淡,
暮天望斷碧悠悠。
功名已落荒唐夢,
湖海聊為汗漫遊。
自去自來渾不管,
滄波萬頃羨飛鷗。

 

Giang đình tác
Giang Đình độc lập sổ quy châu,
Phong cấp than tiền nhất địch thu.
Tà nhật ngâm tàn hồng đạm đạm,
Mộ thiên vọng đoạn bích du du.
Công danh dĩ lạc hoang đường mộng,
Hồ hải lưu vi hãn mạn du.
Tự khứ tự lai hồn bất quản,
Thương ba vạn khoảnh tiện phi âu.

 

Dịch nghĩa
Đứng một mình ở Giang Đình đếm thuyền về,
Trước ghềnh, gió gấp, một tiếng sáo gợi cảm thu.
Thơ đã tàn, mặt trời xế bóng, ánh hồng nhàn nhạt,
Trông suốt trời chiều, màu biếc mênh mông.
Công danh đã rơi vào giấc mộng hoang đường,
Tạm dạo chơi lang thang miền hồ hải.
Đi lại tự mình, chẳng gì trói buộc,
Thèm cảnh chim âu bay liệng trên muôn khoảng sóng xanh.

 

Dịch thơ

Ðếm thuyền về lại bến bên sông,
Gió lộng vào bờ tiếng sáo trong,
Ngày xế mỏi ca hồng nhạt nhạt,
Trời chiều vời vợi xanh mênh mông.
Công danh quá khứ như là mộng,
Hồ hải chu du một tang bồng,
Tự tại đi về không bó buộc,
Nhìn âu tung cánh lướt trời không

Cùng Tác Giả