NGUYỆT TỊCH BỘ TIÊN DU SƠN TÙNG KÍNH

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

月 夕 步 仙 遊 山 松 徑
緩 緩 步 松 堤,
孤 村 淡 靄 迷。
潮 回 江 笛 迥,
天 闊 樹 雲 低。
宿 鳥 翻 清 露,
寒 魚 躍 碧 溪。
吹 笙 何 處 去,
寂 寞 故 山 西。

DỊCH ÂM:
Hoãn hoãn bộ tùng đê,
Cô thôn đạm ái mê.
Triều hồi, giang địch quýnh,
Thiên khoát, thụ vân đê.
Túc điểu phiên thanh lộ,
Hàn ngư dược bích khê.
Xuy sinh hà xứ khứ,
Tịch mịch cố sơn tê (tây)?

DỊCH NGHĨA:
“Đêm trăng dạo bước trên đường thông ở núi
Tiên Du”. Thong thả dạo bước trên con đê
trồng thông. Xóm vắng mờ trong làn khói nhạt.
Nước triều xuống, tiếng sáo bên sông xa vẳng.
Trời rộng, mây là là ngọn cây. Chim đêm cựa
mình trong làn sương trong. Cá lạnh nhảy
trong khe biếc. Người thổi sênh đi nơi đâu.
Phía tây núi cũ vắng vẻ?

DỊCH THƠ

ĐÊM TRĂNG DẠO CHƠI
ĐƯỜNG THÔNG NÚI TIÊN DU
Dạo chơi thông mát bờ đê,
Mờ trong khói nhạt làng quê bềnh bồng.
Triều lui, sáo vẳng bên sông,
Trời cao bát ngát, mây lồng ngọn thông.
Chim xao xác dưới sương trong,
Vẫy vùng cá lội biếc dòng suối sâu.
Người thổi sênh vắng nơi đâu,
Phía Tây núi cũ dâng sầu quạnh hiu?

Chu Văn An 朱文安,

Cùng Tác Giả