CON THẦY – VỢ BẠN – GÁI CƠ QUAN

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

g
———++++++———

Con thầy tiểu nữ như em
Chớ mà vô đạo lem nhem hiếu tình
Vợ bạn sống phải phân minh
Chớ nên này nọ mất tình anh em
Cơ quan càng tránh lèm nhèm
Sớm hôm công việc chớ đem chữ tình
Cùng nhau nhớ nhé bạn – mình
Vô tư cuộc sống thắm tình chữ tin.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả