CÔN SƠN XẾ CHIỀU

CÔN SƠN XẾ CHIỀU
——+++++——

Thả hồn theo gió thấy thảnh thơi
Mây trời hòa quyện nét buông lơi
trên cao ngồi ngắm trong xanh ngát
Thông xòa trước bóng vẫy gọi mời

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh
Côn sơn xế chiều

Bàn cờ tiên, côn sơn – chí linh – hải dương

Cùng Tác Giả