CỐ

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

CỐ
-**-
Miệt mài cuộc sống vì yêu
Thân cằn cô thế muôn điều gắng ghi
Thôi thì quyết chí xá gì
Gắng sao được vậy hướng đi tầm nhìn

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả