Cố Gượng

Cố Gượng
—+++—

Có một “lỗi” mang tên là buồn
Bởi một ngày ứ đọng lệ tuôn
Làm sao đây sống cho phải nhẽ
Ngược xuôi dòng đời vẫn chả xuôn

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả