CHUYỆN TÔ PHỞ

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ HÀI

CHUYỆN TÔ PHỞ
—-+++++——

Cơm nhà dùng chán chê bai
Phở người ngon thế sớm mai trốn nhà.
Nước dùng lếnh láng ngon mà
Sợi thì mềm nhũn xuýt xòa khen ngon.
Bát kia đựng phở hao mòn
Nhìu người vẫn vục khen ngon cơ mà.
Phở ngon béo mỡ suýt xoa
Vừa ngon vừa nóng đố mà mứa cơ.
Về nhà vợ bảo ăn cơm
Gảnh gà gảnh gọt vợ đơm tô đầy.
Một ngày thân thấy hao gầy
Vợ mua tô phở chối bầy không ăn.
Cơm canh vợ nấu thịt thăn
Cho dù khô nước giờ ăn bèm bèm.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả