CHỒNG BỤNG PHỆ

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ HÀI

CHỒNG BỤNG PHỆ
———*****———-
Bụng to có tướng làm quan
Chồng tôi bụng phệ lăng loàn lắm cơ!
Ăn thì hết lắm canh cơm
Ngồi thì khó chịu, chổng trơ nằm nhiều.
Nằm thì gác gác thấy điêu
Ngáy thì khồng khộc như diều sáo kêu.
Mắt thì nhắm tít thở phều
Vợ lay tiêu tưới..Đừng trêu anh mà.
Khìn khịt tiếng rít khắp nhà
Cứ như kéo bễ vợ xà đi chơi.
Nàng tìm đến chỗ thảnh thơi
Nghỉ ngơi thoát cảnh phải xơi tiếng ù.
Xã hội có luật trừ bù
Khung cảnh thoáng đãng bỗng vù sét vang.
Sét này điêu đứng tim nàng
Ngẩn ngơ quên cảnh với chàng bụng to.

 

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

CHỒNG BỤNG PHỆ,ngồi thì khó chịu,chàng bụng to

Cùng Tác Giả