CHƠI XUÂN

CHƠI XUÂN

Xuân mới lang thang khắp đó đây
Đổi lại lòng ta thêm xum vầy
Rượu uống lòng say cùng chén nước.
Trà chát bạn vui chém gió bay.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả