CHÍNH & TÀ

CHÍNH & TÀ
—–+++—–

Phật pháp vô biên rõ chính tà
Tâm hồn sáng suốt hiểu thật ngay
Đời người chớ đợi vận may
Tạo dựng cuộc sống hăng say nghiệp đời.
Cuộc sống quanh ta phải thảnh thơi
Hướng tới chữ tâm chẳng đổi rời
Thiện tâm chớ có đánh rơi
Đừng về ma đạo để đời cười chê..!!
Chấp mê bất ngộ si mê hướng
Lầm đường lạc lối dễ tai ương
Gắng sao cuộc sống đúng đường
Công thành danh toại phát dương với đời.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

chính và tà,phật pháp vô biên,sáng suốt,thật ngay,chữ tâm

Cùng Tác Giả