CHÂN THÀNH

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

CHÂN THÀNH
—-+++—-

Chân thành tình nghĩa không phai
Tình người quý giá ai ai cũng cần.
lòng tâm sáng muôn phần
Tiền mua tình nghĩa có lần hại thân.
Cũng là góc độ tình thân
Không vì ngoại cảnh đem cân gia đình.
Mua hàng, mua hóa, mua dinh
Được là vật chất nhưng tình khó mua.

“Chân tình có tiền cũng không mua được!”

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả