Bước Nữa

Tác Giả: ,
Thể Loại: THƠ LỤC BÁT

Phận em liễu yếu đào tơ
Trải qua một bước và giờ tiếp theo
Vẫn mong cố vững điểm neo
Tấm lòng phụ nữ muôn đèo tề gia
Anh cùng với thiếp một nhà
Cũng mong muôn chuyện thật là tâm giao
Cuộc sống đầy ắp gian nao
Chia sẻ gánh nặng biết bao vui mừng
Bước trước em đã nửa chừng
Bước này em muốn mình đừng chia xa
Anh ơi anh nhớ à nha..!
Kiếp này em mãi một nhà cùng anh..!!!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả