BỔ BƯỞI…!!!…

BỔ BƯỞI…!!!…
— Hài —

Tròn vo tay nắm ôi thật khoái
Lắn nắn xoa soa muốn xờ hoài
Vạch ra bất ngờ hơn như tưởng
Cho vào tận miệng muốn lượt hai
Lênh láng đầm đìa như muốn trải
Múi nhỏ vừa đẹp lại khó phai
Bên mép tuôn chảy hai dòng nước
Bờ môi chúm chúm hưởng thụ dài.

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả