BÌNH MINH

BÌNH MINH
—-+++—-

Sớm mai thức giấc thấy bình minh
Nơi đây chốn nhỏ vẫn bóng hình
Ngắm gương soi bóng ôi trần thế
Điểm bạc vài sợi rõ tài tình
Tạo hoá dựng lên không như tính
Nghĩ mãi làm chi để mệt mình
Thôi thì ba lô tay ta xách
Vẻ vui công việc bước y binh!

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả