An Phận

An Phận
–+++–
Trời ơi chán nản cái cuộc đời!
Dung dăng dung dẻ khắp muôn nơi.
Xã hội làm sao tâm hướng tới…!!!…
Chỉ biết lòng ta vẫn yêu đời..!!!..

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

 

Cùng Tác Giả