Ẩm

Ẩm

Bởi rằng đời lẽ là như vậy
Cuộc sống bươn trải vẫn phải vây
Ôi thôi đời hỡi muôn cùng xả
Vẹn nguyên trí kiếp mãi vẫn nầy…
Thôi thì đời ẩm ta phải sấy
Sáng soi lòng thẳng nét vui vầy
Không gian tĩnh lặng góc suy tư
Bởi rằng gò bó thả buông đầy

Gieo Thoi: Nguyễn Đức Mạnh

Cùng Tác Giả