Vần Y – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Yêu nhau cởi áo cho nhau

Về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay

Yêu nhau thì ném miếng trầu

Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra

Yêu nhau cau bổ làm ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Yêu em anh cũng muốn vô

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang

Yêu con cho roi, cho vọt

Ghét con cho ngọt, cho bùi

Yêu nhau chín bỏ làm mười

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau

Yêu nhau chữ vị là vì

Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

Yêu nhau đắp điếm mọi bề

Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng

Yêu nhau sinh tử cùng liều

Thương nhau lội suối qua đèo có nhau

Yêu nhau tam, tứ núi cũng trèo

Thất, bát sông cũng lội

Tam thập lục đèo cũng qua

Yêu nhau thời ném miếng trầu

Ghét nhau ném đá vỡ đầu nhau ra

Yêu nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

Yêu nhau yêu cả đường đi

Ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng

Cùng Tác Giả